ne demek?

Belirsizleşme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-lir-siz-le-şe-bil-mek

Belirsizleşme gücü bulunmak