belirsizleşebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirsizleşme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirsizleşme gücü bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-siz-le-şe-bil-mek