belirli nesne ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirtme durumu ekini almış, geçişli fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-li nes-ne