belirli belirsiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yarı belirgin durumda, az çok belli olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-li be-lir-siz