belirlenimcilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her olayın başka olayların gerekli ve kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ileri süren öğreti, gerekircilik, determinizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-le-nim-ci-lik