belirgin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Açık bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lir-gin