ne demek?

yaşlılık yüzünden güçsüz kalmak, bir iş yapamayacak duruma düşmek

Hecelenişi / Hecelemesi;

beli bü-kül-mek

yoksulluk vb. sebeplerle âciz kalmak

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Eyvah, fukaranın beli büküldü / Medet, ticaretin gücüne kaldık"