beli bükük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beli bükülmüş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güçsüz, zavallı

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-li bü-kük