belgisiz zamir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirsizlik zamiri. "(adın yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bel-gi-siz za-mir