belgi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Şiar. "(duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bel-gi