belgeleme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belgelemek işi, tevsik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir çalışma için gerekli belgeleri arama ve sağlama, belgelere dayandırma, dokümantasyon


Hecelenişi / Hecelemesi;
bel-ge-le-me