belediyelik olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

belediye ile ilgili bir işi olmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

belediye olma hakkını kazanmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-le-di-ye-lik ol-mak