belediye zabıtası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kanunlarla belediyeye verilmiş emir ve yasakları belediye sınırları içerisinde takip etmekle görevli kolluk kuvveti, belediye polisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-le-di-ye za-bı-ta-sı