ne demek?

Nüfusu iki binden fazla olan yerleşim yerlerinde hükûmet kararıyla kurulan, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye görevlilerinden oluşan kuruluş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-le-di-ye teş-ki-la-tı