belediye teşkilatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nüfusu iki binden fazla olan yerleşim yerlerinde hükûmet kararıyla kurulan, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye görevlilerinden oluşan kuruluş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-le-di-ye teş-ki-la-tı