ne demek?

Belediye teşkilatını yöneten kimse; belediye reisi, şehremini

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"İki gün sonra belediye başkanının yakını bir arkadaş gidip onunla konuştu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-le-di-ye baş-ka-nı