belediye başkanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belediye teşkilatını yöneten kimse, belediye reisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Şehremini. "(Şehremanetinin başında bulunan kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-le-di-ye baş-ka-nı