belahet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alıklık. "(Alık olma durumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça belāhet


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-la-het