belagat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça belāġat

Örnek / Cümle; "Siyasetçinin belagati iyi değilse başarılı olamaz."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, retorik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı, retorik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat, eskimiş"

Örnek / Cümle; "Romanda belagat derinliği oldukça iyi verilmiş."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyde gizli olan derin anlam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-la-gat