bel bağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bel kemeri. "(Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bel ba-ğı