bekleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bekleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bekleme becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bek-le-ye-bil-mek