bekletme süresi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vapur, uçak vb.nde önceden ödeme yapmadan belli bir tarih için yer ayırtma, opsiyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bek-let-me sü-re-si