beklemeye almak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

herhangi bir şeyi kısa veya uzun bir süre ertelemek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

telefonla yapılan iletişim sırasında karşı tarafı geçici bir süre bekletmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bek-le-me-ye al-mak