bekleme salonu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doktor, avukat vb. ile görüşme öncesinde oturulan yer, bekleme odası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir taşıtı beklemek için gelenlerin oturdukları yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bek-le-me sa-lo-nu