bekârın yakasını it yer yakasını bit ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bekâr kimse parasını gereksiz harcar, yaşayışı ise düzensizdir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-kâ-rın ya-ka-sı-nı it yer ya-ka-sı-nı bit