bedirlenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolunay biçimini almak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,eskimiş"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Parlak ve sağlıklı görünmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-dir-len-mek