bedirik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-di-rik