bedevi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çölde, çadırda yaşayan göçebe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça bedevī

Örnek / Cümle; "İngiliz cephesinden at kaçırıp bize satan bedeviler dönüşlerinde bizim atlarımızı çalıp İngilizlere satarlardı. (Falih Rıfkı Atay)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Böyle bir hayat sürdüren kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"

Örnek / Cümle; "Devriyeler, isyancılara silah götüren bedevileri yakalamışlar. ( Attila İlhan)"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bedevilik tarikatından olan derviş.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-de-vi