ne demek?

Bedenleşmek durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-den-leş-me