beden eğitimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma, beden terbiyesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-den e-ği-ti-mi