bedenî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bedensel. "(bedenle ilgili)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça bedenī


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-de-nî