bedel tutmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kendi yerine askerlik yapması için birini para ile tutmak

Özelliği / Tipi / Türü; "eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-del tut-mak