bedel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değer, fiyat, kıymet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça bedel

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin yerini tutabilen karşılık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkasının adına ve onun parası ile hacca giden kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Eşit, denk

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, askerlik"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ücret karşılığında çalışan kimse.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "rayiç bedel" "kira bedeli" "nefaset bedeli" "piyasa bedeli" "satış bedeli" "tayın bedeli"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-del