bedayi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Estetik yönü ağır basan güzellikler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça bedāyiʿ

İlişkili birleşik kelimeler; "darülbedayi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-da-yi