becelleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cedelleşmek. "(Tartışmak, münakaşa etmek)" , (Uğraşmak, çabalamak)

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-cel-leş-mek