beşerî coğrafya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanların yerleşik bulunduğu yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olaylarını inceleyen coğrafya kolu, insan coğrafyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-şe-rî coğ-raf-ya