beş parmağın beşi bir olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`belirli bir insan topluluğu içinde benzerlikler olabileceği gibi farklılıklar da olabilir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
beş par-ma-ğın beşi bir ol-maz