beş paralık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değersiz, aşağılık, bayağı, bir paralık

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok az


Hecelenişi / Hecelemesi;
beş pa-ra-lık