ne demek?

Beğenisi olmayan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Sanatı, bir öfkenin ürünü olarak gören Birsel, beğenisiz ve bilgisiz eleştirmenlere karşıdır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-ğe-ni-siz