beğenilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İyi ve güzel bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

Örnek / Cümle; "Güzellik yarışmasındaki sıska kız beğenildi."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sevilmek, hoşa gitmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-ğe-nil-mek