beğeni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir konuda güzeli çirkinden ayırma yetisi, gusto

İlişkili birleşik kelimeler; "sağbeğeni"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-ğe-ni