ne demek?

Beğendirtmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-ğen-dirt-me