bazofil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baz veya bazik alkali özelliği üstün olan bitki

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca basophile

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Baz veya bazik boyalara karşı eğilimi olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-zo-fil