bazitli mantarlar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sporları bazitlerin içinde bulunan mantarlar grubu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-zit-li man-tar-lar