bayramlık ad ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkaları tarafından takılan kötü ad

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bay-ram-lık ad