ne demek?

► seyrek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Belki de bu yüzden çok seyrek olarak, ancak bayramdan bayrama, birisini gönderip, beni Haydarpaşa çayırına bitişik evine getirtirdi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bay-ram-dan bay-ra-ma

Sadece bayram günlerinde

Kullanımı;

"Beni de bacanağını da bayramdan bayrama arar."