bayram tebriği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bayramı kutlamak için yazılıp gönderilen kart

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bayram ziyareti


Hecelenişi / Hecelemesi;
bay-ram teb-ri-ği