bayram gazetesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinî bayram günlerinde Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayımlanan özel gazete

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bay-ram ga-ze-te-si