bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`gösterilen bu ilginin, bu yakınlığın bir sebebi olacak` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bay-ram de-ğil sey-ran de-ğil eniş-tem beni niye öptü