bayram çocuğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bayram dolayısıyla süslenmiş, donatılmış, sevinçli çocuk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bayram günü doğmuş çocuk


Hecelenişi / Hecelemesi;
bay-ram ço-cu-ğu