bayraktarlığını yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir akımın, bir görüşün yayılmasında öncü olarak çalışmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bay-rak-tar-lı-ğı-nı yap-mak