bayrak yarışı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Atletizmde dört sporcudan oluşan ekibin aralarında paylaştıkları mesafelere başlarken sopayı veya bayrağı düşürmeden elden ele geçirerek yaptıkları koşu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bay-rak ya-rı-şı