bayrak bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bayrak, sancak, flama vb. simgelerin ölçüsü, biçimi, cinsi ve kullanımı ile ilgili kuralları koyan bilim dalı, veksilloloji

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bay-rak bi-li-mi